詳 細

 • Ewolucja polityki przemys?owej Japonii. (Problemy Gospodarki ?wiatowej. T.11)

  Wilczopolski R.
  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper 258 c. hard

  2021 年   ISBN  9788375073126   R258840

  Japonia jest sztandarowym przyk?adem kraju prowadz?cego skuteczn? polityk? przemys?ow?, zorientowan? na otwieranie gospodarki I podwy?szanie t? drog? jej konkurencyjno?ci.Uzyskane dzi?ki niej oraz ?cis?ej wspo?pracy biznesu I pa?stwa efekty ekonomiczne stanowi? trwa?? podstaw? rozwoju japo?skiej gospodarki oraz jej wysokiej pozycji w handlu mi?dzynarodowym I gospodarce ?wiatowej.

  価格(税込み)    \10,010
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。