詳 細

 • 大江健三郎 個人的な体験 (ポーランド語訳)

  Osobiste do?wiadczenie./ t?umacz D. Lato?. (Proza Dalekiego Wschodu)

  ?e Kenzabur?
  Warszawa, Pa?stwowy Instytut Wydawniczy 246 c. pap.

  2022 年   ISBN  9788381964395   R257251

  ?Osobiste do?wiadczenie” noblisty Kenzabur? ?e to pierwszy przek?ad z j?zyka japo?skiego powie?ci, ktora w 2005 roku ukaza?a si? w innym t?umaczeniu jako ?Sprawa osobista”. ?e stawia w niej pytania o odpowiedzialno?? za drugiego cz?owieka, za w?asne dziecko. G?owny bohater ? m??czyzna imieniem Ptak ? zmaga si? ze swoimi l?kami I w?tpliwo?ciami wobec wychowywania niepe?nosprawnego dziecka. Wielka literatura oscyluj?ca mi?dzy liryzmem a naturalizmem, opowie?? o przemianie bohatera I jego stopniowym godzeniu si? z sytuacj?. Za nowy przek?ad odpowiada Dariusz Lato?.

  価格(税込み)    \4,290
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。