詳 細

 • Miedzy Warszawa a Tokio. Polsko-japonska wspolpraca wywiadowcza 1904?1944.

  Hiroaki Kuromiya, Andrzej Peplonski
  Torun, <Adam Marszalek> 530 c. pap.

  2017 年   ISBN  9788380197145   R200093

  Trwaj?ca niemal czterdzie?ci lat wszechstronna wspo?praca wywiadowcza mi?dzy dwoma pa?stwami le??cymi na przeciwnych kra?cach ?wiata, obcymi pod wzgl?dem kulturowym, realizuj?cymi odr?bn? polityk? zagraniczn?, musi wywo?ywa? wiele refleksji I pyta?. Co sprawi?o, ?e wywiady Japonii I Polski podtrzymywa?y przez tak d?ugi okres wspo?prac?, ktora mia?a szeroki zakres ?

  価格(税込み)    \6,050
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。