詳 細

 • 外国人のためのポーランド語 運動の動詞 意味・種類・構文 

  J?zyk polski dla obcokrajowcow. Czasowniki ruchu. Znaczenia, odmiana, sk?adnia: poziomy: B1, B2, C: 100 ?wicze? z kluczem, 200 zwi?zkow frazeologicznych.

  M?dak S.
  Krakow, Wydawnictwo <Petrus> 315 c. pap.

  2017 年   ISBN  9788377203958   R178944

  W szesnastu rozdzia?ach tej obszernej monografii czytelnik nie napotka na ?adne dwuznaczno?ci lub odwo?ywania si? do wygodnego frazesu, ?e co? jest trudne do wyja?nienia. Nowe I funkcjonalne spojrzenie na problematyk? wspomagane internetem szczego?owe uj?cie zjawiska j?zykowego, jakim s? polskie czasowniki ruchu, dziesi?tki ?wicze? I zada? ro?nego typu, pozwol? ka?demu rozwi?za? wszelkie utrudnienia raz a dobrze, czyli skutecznie.
  To pe?ne opracowanie cz??ci systemu j?zykowego jest uzupe?nieniem przepe?nionych wiedz? I pomys?ami podr?cznikow autorskich J?zyk polski dla obcokrajowcow. Polski od poziomu B1 wzwy? ze 192 ?wiczeniami kreatywnymi (2015), J?zyk polski z mistrzami s?owa (2016) I trzech megatestow: Polski A1, A2, B1 (2012, 2014), Polski B2 I C1 (2013), Polski C2 (2014).
  Kolejna publikacja Czasowniki ruchu. Znaczenia, odmiana, sk?adnia, sygnowana nazwiskiem do?wiadczonego dydaktyka Stanis?awa M?daka, ukazuje funkcjonowanie systemu j?zykowego polszczyzny ze szczegolnym uwzgl?dnieniem potrzeb obcoj?zycznego odbiorcy, u?ytkownika j?zyka polskiego na poziomie B1, B2 I C.

  価格(税込み)    \6,050
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。