詳 細

 • Opowiadanie siebie Autobiografizm Higuchi Ichiyo.

  Katarzyna Sonnenberg
  Krakow, <Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego> 248 c. pap.

  2014 年   ISBN  9788323336532   R172633

  Opowiadanie siebie stanowi prob? paralelnego odczytania Dziennikow I opowiada? Higuchi Ichiyo jako tekstow literackich, w ktorych autorka tworzy swoje oblicza: ubogiej poetki, g?owy rodziny, zakochanej uczennicy, pisarki. Analiza wizerunkow Ichiyo jest poprzedzona szczego?owym studium stylu I narracji Dziennikow, podkre?laj?cym wyst?puj?ce w nich zabiegi formalne, symbolik? tytu?ow I kompozycji, liczne antycypacje I zmiany punktu widzenia. Wyj?tkowe miejsce zajmuje w tej cz??ci ksi??ki zagadnienie konfrontacji w?asnego wizerunku ze spojrzeniem innych oraz b?d?ce jej wynikiem poczucie osamotnienia. To samo zagadnienie powraca w analizie opowiada? Otsugomori (Wigilia Nowego Roku, 1894), Yamizakura (Wi?nie o zmierzchu, 1892), Yuki no hi (?nie?ny dzie?, 1893), Yamiyo (Mroczna noc, 1894), Wakaremichi (Na rozstaju, 1896), Takekurabe (Dorastanie, 1895-1896) I Nigorie (B?otnista woda, 1895), ktorych bohaterki przypominaj? autork? Dziennikow, b?d?c? rownocze?nie podmiotem mowi?cym I przedmiotem opowiadania. Zastosowana w ksi??ce Katarzyny Sonnenberg perspektywa porownawcza pozwala na odnalezienie podobie?stw mi?dzy Dziennikami I opowiadaniami na poziomie stylu, narracji, obrazowania I tworzenia postaci. Podkre?la rownie? powtarzalno?? poruszanych przez Ichiyo tematow, ktora sprawia, ?e wybrane utwory mo?na uzna? za alternatywne wersje jednej opowie?ci.

  価格(税込み)    \5,830
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。