詳 細

 • Ustroj konstytucyjny Republiki Kosowa. (Prace Naukowe. Uniwersytetu ?l?skiego w Katowicach. Nr 3461)

  Rajczyk R.
  Katowice, <Wydawnictwo Uniwersytetu ?l?skiego> 136 c. pap.

  2016 年   ISBN  9788380128996   R171659

  Publikacja prezentuje system konstytucyjny Republiki Kosowa. Stan prawny aktow normatywnych, ktore stanowi? podstaw? przedmiotowego opracowania, obejmuje grudzie? 2015 roku. W publikacji wykorzystano przede wszystkim obowi?zuj?ce akty prawne uchwalone przez organy konstytucyjne Republiki Kosowa w alba?skiej oraz angielskiej wersjach j?zykowych, jak rownie? akty normatywne Republiki Serbii w j?zyku serbskim. Si?gni?to ponadto do wybranych opracowa? naukowych prezentuj?cych zagadnienia z zakresu geopolityki, historii oraz ?ycia politycznego I spo?ecznego Ba?kanow. Jednym ze ?rode? s? tak?e informacje pochodz?cego z oficjalnych witryn internetowych instytucji Republiki Kosowa oraz Republiki Serbii, a tak?e organizacji mi?dzynarodowych I ich reprezentantow funkcjonuj?cych na podstawie rezolucji Rady Bezpiecze?stwa Organizacji Narodow Zjednoczonych nr 1244 z 1999 roku. Brak sformu?owa? "niepodleg?o??" czy te? "suwerenno??" w dokumentach z zakresu prawa mi?dzynarodowego czyni kwesti? jednostronnego og?oszenia niepodleg?o?ci przez Republik? Kosowa, ogromnie interesuj?c? z politologicznego punktu widzenia. Monografia przeznaczona jest studentow politologii, dziennikarzy I szerokiego grona odbiorcow zainteresowanych tematyk? skomplikowanych relacji etnicznych I politycznych w regionie Ba?kanow. W pracy czytelnik odnajdzie bowiem szczego?owe informacje dotycz?ce kompetencji organow w?adzy I funkcjonowania Republiki Kosowa.
  Robert Rajczyk, doktor nauk humanistycznych.

  価格(税込み)    \3,630
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。