詳 細

 • 村上春樹 国境の南、太陽の西 (ポーランド語訳)

  Na po?udnie od granicy, na zachod od s?o?ca./ prze?o?y?a z angielskiego Aldona Mo?d?y?ska. Wyd. 6.

  Murakami Haruki
  Warszawa, <MUZA SA> 232 c. pap.

  2017 年   ISBN  9788377585689   R160033

  Hajime I Shimamoto przyja?nili si? w dzieci?stwie. Shimamoto, kiedy by?a ma?a, zachorowa?a na polio I od tego czasu mia?a sparali?owan? jedn? nog?. Hajime by? jedynakiem, troch? rozpuszczonym I egoistycznym. Mo?na powiedzie?, ?e byli zakochan? par?: po szkole godzinami s?uchali razem p?yt, rozmawiali I trzymali si? za r?ce. Potem ich drogi si? rozesz?y. Hajime jest ju? doros?y. Ma ?on?, dwojk? dzieci, prowadzi bar jazzowy. Powodzi mu si? nie?le I ogolnie mo?na go okre?li? jako ?odnosz?cego sukcesy m??czyzn? w ?rednim wieku”. I wtedy w jego ?yciu, po dwudziestu pi?ciu latach ponownie zjawia si? Shimamoto. Nie widzieli si? od czasu, gdy mieli dwana?cie lat. Ju? nie jest kalek? - mia?a operacj? I jej noga jest zupe?nie sprawna. Hajime patrzy na ni? zupe?nie inaczej ni? wtedy, kiedy s?uchali razem muzyki. Teraz naprawd? dostrzega w niej kobiet?. A Shimamoto najwyra?niej skrywa przed nim jak?? mroczn? tajemnic?. Jest jednak przez to bardziej poci?gaj?ca. Hajime musi przemy?le? od nowa ca?e swoje ?ycie I zastanowi? si?, czy warto ryzykowa? utrat? pracy, dzieci, kobiety, z ktor? o?eni? si? mo?e z mi?o?ci ale na pewno bez nami?tno?ci - by odnowi? zwi?zek z pierwsz?, prawdziw? ukochan?.

  価格(税込み)    \3,740
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。