詳 細

 • 村上春樹 世界の終りとハードボイルドワンダーランド (ポーランド語訳)

  Koniec ?wiata I Hard-boiled Wonderland./ prze?o?y?a z japo?skiego Anna Horikoshi. Wyd. 4.

  Murakami Haruki
  Warszawa, <MUZA SA> 482 c. pap.

  2016 年   ISBN  9788374959117   R160032

  Haruki Murakami postanowi? zmierzy? si? z gatunkiem science-fiction. Narrator I zarazem g?owny bohater ksi??ki jest ostatni? ?yj?c? ofiar? eksperymentu, ktory polega? na wszczepieniu do ludzkiego mozgu elektrody rozszyfrowuj?cej zakodowane tajne informacje. Eksperyment spowodowa?, ?e bohater posiada jak gdyby dwie ?wiadomo?ci. Powie?? zosta?a skonstruowana tak, by pokaza? dwa rownoleg?e ?wiaty, w ktorych ?yje narrator: rozdzia?y, ktorych akcja rozgrywa si? w ro?nych miejscach, napisane ro?nymi stylami, przedstawiaj? na zmian? prze?ycia obydwu "ja" postaci. Na pocz?tku, kiedy nie jeszcze nie wiemy dok?adnie, o co chodzi, wydaje si?, ?e historia ma po prostu dwoch bohaterow, z jakich? powodow opisanych w jednej ksi??ce. Dopiero po?niej pojawiaj? si? elementy, wspolne obu opowie?ciom, dowodz?ce zwi?zku mi?dzy nimi. Takim elementem s? na przyk?ad nieziemskie wizje p?acz?cych, jarz?cych si? czaszek jednoro?cow - magiczne motywy s? dla tworczo?ci Murakami bardzo charakterystyczne.

  価格(税込み)    \5,720
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。