詳 細

 • 村上春樹 神の子どもたちはみな踊る 短編集 (ポーランド語訳)

  Wszystkie bo?e dzieci ta?cz?./ prze?o?y?a z japo?skiego Anna Zieli?ska-Elliott. Wyd. 4.

  Murakami Haruki
  Warszawa, <MUZA SA> 184 c. pap.

  2014 年   ISBN  9788377588536   R160030

  Murakami czuje si? ?wietnie rownie? w zwartej oszcz?dnej I precyzyjnej formie krotkiego opowiadania. Kilkoma s?owami zarysowuje wyraziste, sugestywne ?wiaty, a ka?da z historii jest przekonuj?ca, pe?na I satysfakcjonuj?ca. Ka?dy z bohaterow odbywa jak?? podro? - czy to w rzeczywistym, geograficznym, czy jedynie wewn?trznym, duchowym wymiarze - do ktorej bod?cem staje si? tytu?owe trz?sienie ziemi; ka?dy z nich odkrywa w sobie jak?? tajemnic?, ktor? probuje przenikn?? albo po prostu pogodzi? si? z jej istnieniem; ka?dy ma jak?? obsesj?, ktora zatruwa mu ?ycie; ka?dy jest uwik?any b?d? dopiero si? wik?a w skomplikowane relacje z innymi lud?mi, poprzez ktore nast?puje niejako wzajemna wymiana sekretnych duchowych labiryntow. Nieposkromiona wyobra?nia Murakamiego raz po raz rozsadza ramy realno?ci, przenosz?c czytelnika to w ?wiat snow, to marze?, to czystej surrealnej fantazji.

  価格(税込み)    \3,740
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。