詳 細

 • 村上春樹 スプートニクの恋人 (ポーランド語訳)

  Sputnik sweetheart./ przelozyla z angielskiego Aldona Mozdzynska. Wyd. 4.

  Murakami Haruki
  Warszawa, <MUZA SA> 264 c. pap.

  2015 年   ISBN  9788377585658   R160028

  Narrator, m?ody nauczyciel literatury kocha si? w swojej znajomej, pocz?tkuj?cej powie?ciopisarce - Sumire. Ona jednak jest zakochana w Miu - swojej pracodawczyni, starszej od niej o 17 lat businesswoman. Miu nie odwzajemnia tych uczu? (nie wiadomo czy kocha w ogole kogokolwiek). Obie kobiety wyje?d?aj? do Grecji - teoretycznie w sprawach s?u?bowych Miu, a naprawd? na wakacje. Miu wyjawia Sumire straszne prze?ycie ze swej przesz?o?ci, prze?ycie, ktore sprawi?o, ?e z dnia na dzie? zupe?nie osiwia?a. Nied?ugo po?niej Sumire znika, nie zostawiwszy ?adnej informacji. Miu kontaktuje si? z przyjacielem Sumire, poniewa? wie, ?e nie mia?a ona przed nim ?adnych tajemnic. Ten przyje?d?a, by pomoc w odnalezieniu Sumire. Poszukiwanie rozwi?zania zagadki na podstawie nielicznych ?ladow, jak na przyk?ad pe?en niejasno?ci dziennik Sumire, sta?y si? dla Murakami pretekstem do przedstawienia wzruszaj?cego studium mi?o?ci, seksualno?ci I przyja?ni, a jednocze?nie do napisania wci?gaj?cej, tajemniczej, niemal przygodowej opowie?ci.

  価格(税込み)    \4,180
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。