詳 細

 • ?ydzi w II Rzeczypospolitej./ wybor I opracowanie: Artur Markowski, Szymon Rudnicki. Wyd.1. (Klasycy Historiografii Warszawskiej)

  Jerzy Tomaszewski
  Warszawa, <Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego> 444 c. hard

  2016 年   ISBN  9788375434101   R158023

  Tom IV serii Klasycy Historiografii Warszawskiej, pod redakcj? naukow? Artura Markowskiego I Szymona Rudnickiego. Ksi??ka stanowi wybor najciekawszych (w tym dwoch nie drukowanych wcze?niej) artyku?ow zmar?ego kilka lat temu Autora. Profesor Jerzy Tomaszewski, wybitny uczony ?wiatowego formatu, by? w polskiej rzeczywisto?ci powojennej bez w?tpienia prekursorem I jednym z naj- wa?niejszych badaczy dziejow polskich ?ydow w okresie mi?dzywojennym. Jego aktywno?? badawcza I pisarska w tym zakresie przypada szczegolnie na II po?ow? XX w. I pierwsze lata obecnego stulecia. Prezentowany wybor tekstow jest subiektywny I wynika z s?dow I przekona? redaktorow o wadze I przydatno?ci ich we wspo?czesnych sporach historycznych I prowadzonych badaniach. Bez w?tpienia przedstawiane tu artyku?y, wydane po raz pierwszy w jednym tomie, zajmuj? nadal wa?n? pozycj? w bibliografiach pisanych obecnie ksi??ek.

  価格(税込み)    \4,730
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。