詳 細

 • Umiesz? Zdasz!: materia?y przygotowuj?ce do egzaminu certyfikatowego z j?zyka polskiego jako obcego na poziomie ?rednim ogolnym B2: poziom B2./ Wyd.1. (+ 2 CD).

  Lipi?ska Ewa
  Krakow, <Wydawnictwo ?Univers”> 211 c. pap.

  2012 年   ISBN  9788324222032   R152510

  Zbior zada? Umiesz? Zdasz! Jest przeznaczony dla osob przygotowuj?cych si? do egzaminu certyfikatowego z j?zyka polskiego jako obcego na poziomie ?rednim ogolnym (B2). Sk?ada si? z pi?ciu cz??ci, ktore sprawdzaj?: umiej?tno?ci gramatyczne (w oparciu o program zawarty w podr?czniku Kiedy? wrocisz tu. Cz. I: Gdzie nadwi?la?ski brzeg E. Lipi?skiej I E.G. D?mbskiej), stopie? opanowania sprawno?ci receptywnych ? czytania I s?uchania oraz produktywnych ? pisania I mowienia. Poprawno?? odpowiedzi cz??ci I ? III mo?na sprawdzi? w kluczu. Ka?da cz??? jest zaopatrzona w odr?bny wst?p I spis tre?ci. Zbior zada? Umiesz? Zdasz! Mo?e rownie? pe?ni? funkcj? uzupe?niaj?c? w stosunku do podr?cznika kursowego na poziomie B2.

  価格(税込み)    \6,930
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。