詳 細

 • ?piewaj?co po polsku/. Wyd.3. (+ CD).

  Majkiewicz Anna, Tambor Jolanta
  Katowice, <Wydawnictwo Uniwersytetu ?l?skiego> 142 c. pap.

  2009 年   ISBN  9788322613092   R152507

  Oto kolejne wydanie ksi??ki ciesz?cej si? ogromnym zainteresowaniem czytelnikow. Podr?cznik przeznaczony jest dla studentow ucz?cych si? j?zyka polskiego jako obcego. Sk?adaj? si? na niego ?wiczenia s?u??ce zdobyciu wiadomo?ci z zakresu polskiej gramatyki I leksyki b?d? udoskonaleniu ju? posiadanych umiej?tno?ci. Autorki wybra?y 19 polskich piosenek, ktore - ich zdaniem - mog? sta? si? doskona?ym materia?em ?wiczeniowym. Jak przyznaj?, "Niektorych rzeczy wszak lepiej nauczy? si? tak w?a?nie, bo… ≫piosenka jest dobra na wszystko≪". Prezentowana ksi??ka nie ma systematycznego uk?adu tre?ci. Pod tekstami piosenek czytelnik znajdzie propozycje ?wicze?, aczkolwiek teksty mog? stanowi? inspiracj? do u?o?enia zupe?nie innego zestawu - w zale?no?ci od poziomu zaawansowania w nauce j?zyka polskiego. Ksi??ka ma wi?c charakter "otwarty". Niew?tpliwie "?piewaj?co po polsku" to pozycja godna uwagi I godna polecenia wszystkim tym, dla ktorych nauka j?zyka polskiego b?dzie przyjemno?ci?.

  価格(税込み)    \4,400
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。