詳 細

 • Przygoda z gramatyk?: fleksja I s?owotworstwo imion. ?wiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemcow (B2, C1)./ Wyd.1. (J?zyk Polski dla Cudzoziemcow)

  Pyzik Jozef
  Krakow, <Towarzystwo Autorow I Wydawcow Prac Naukowych ?Universitas”> 462 c. pap.

  2013 年   ISBN  9788324216352   R152506

  Podr?czniki UNIVERSITAS s? zgodne z zasadami certyfikacji j?zyka polskiego jako obcego. Przygoda z gramatyk? jest podr?cznikiem przeznaczonym dla obcokrajowcow w ro?nym stopniu znajomo?ci regu? gramatycznych j?zyka polskiego z zakresu fleksji imiennej I s?owotworstwa. Zwi?z?e I funkcjonalne obja?nienia teoretyczne, oparte na najnowszych opracowaniach teoretycznych j?zyka polskiego jako obcego, znajduj? swoje praktyczne zastosowanie w du?ej liczbie ?wicze? wdra?aj?cych I sprawdzaj?cych, ktore ze wzgl?du na rozwi?zania podane na ko?cu podr?cznika mog? by? wykonywane samodzielnie lub z nauczycielem.

  価格(税込み)    \6,380
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。