詳 細

 • Przewodnik po egzaminach certyfikowanych./ Wyd.1. (Metodyka Nauczania Je?zyka Polskiego jako Obcego. Tom 2)

  Seretny Anna, Lipi?ska Ewa (red.I oprac.)
  Krakow, <Towarzystwo Autorow I Wydawcow Prac Naukowych ?Universitas”> 91 c. pap.

  2005 年   ISBN  8324204199   R152505

  W przygotowaniu do egzaminow powinien pomoc "Przewodnik po egzaminach certyfikatowych", opracowany przez dr Ann? Seretny I dr Ew? Lipi?sk?, ktore od roku 2000 uczestniczy?y w pracach zmierzaj?cych do zagadnie? z ni? zwi?zanych I dlatego s? odpowiednio przygotowane do zapoznawania innych z systemem certyfikaci j?zyka polskiego. Poniewa? system ten jest wspolnym dzie?em specjalistow z wielu polskich o?rodkow akademickach. Autorki korzystaj? z niego, o czym pisz? we wst?pie do "Przewodnika".

  価格(税込み)    \3,410
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。