詳 細

 • Od s?owa do s?owa toczy si? rozmowa: repetytorium leksykalne z j?zyka polskiego jako obcego dla poziomow B1 I B2./ Wyd.1.

  G?bal Przemys?aw E.
  Krakow, <Towarzystwo Autorow I Wydawcow Prac Naukowych ?Universitas”> 200 c. pap.

  2012 年   ISBN  9788324217052   R152499

  Od s?owa do s?owa, tak toczy si? rozmowa. Autor repetytorium leksykalnego dla poziomu ?redniozaawansowanego t? nauk? kierowa? si? tworz?c nieprzeci?tny zbior ?wicze? I zada? leksykalnych. Podstawowym celem repetytorium jest ?wiadome rozwijanie kompetencji leksykalnej, pojmowanej za europejskim systemem opisu kszta?cenia j?zykowego jako cz??? sk?adow? j?zykowej kompetencji komunikacyjnej. Co ro?ni t? publikacj? od typowych repetytoriow leksykalnych? Przede wszystkim oferuje trening leksykalny tak?e na poziomie zwrotow I kontekstow sytuacyjnych. Drugim trafnym pomys?em jest wykorzystanie podobie?stw leksykalnych polszczyzny do innych j?zykow - w ka?dym z rozdzia?ow zamieszczono ?wiczenie zbieraj?ce wyrazy podobne w j?zykach polskim I angielskim. Z t? wyj?tkow? publikacj? powinien zapozna? si? ka?dy, komu zale?y na usystematyzowaniu, utrwaleniu I powtorzeniu s?ownictwa polskiego. Praca doskona?a dla ucz?cych si? I nauczaj?cych. Dla uczniow I mistrzow, z przes?aniem, ?e to w?a?nie trening czyni mistrza!

  価格(税込み)    \5,170
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。