詳 細

 • Nie ma ro?y bez kolcow: ?wiczenia ortograficzne dla cudzoziemcow. Poziom ?rednio zaawansowany B1, B2./ t?. Na j?z. Ang. Jeffrey Lugowe, t?. Na j?z. Niem. Jan Szurmant, t?. Na j?zyk ros. Sergiy Tyupa. Wyd.2, popr.I uzup. (J?zyk Polski dla Cudzoziemcow)

  Lipi?ska Ewa
  Krakow, <Towarzystwo Autorow I Wydawcow Prac Naukowych ?Universitas”> 240 c. pap.

  2014 年   ISBN  9788324217854   R152498

  Nie ma ro?y bez kolcow to ?wiczenia ortograficzne dla obcokrajowcow ucz?cych si? j?zyka polskiego jako obcego na poziomie ?rednio zaawansowanym B1 I B2. Mog? one stanowi? rownie? pomoc w pracy z m?odzie?? szkoln? w kraju I za granic?. Zawieraj? 11 zagadnie? ortograficznych z bogatym zestawem ro?norodnych ?wicze? oraz dyktanda pogrupowane w trzy zestawy: opracowane teksty fabularyzowane, krotkie teksty prasowe oraz fragmenty wierszy. Mimo, ?e w Nie ma ro?y bez kolcow znajduje si? klucz do ?wicze? oraz dyktand, podr?cznik jest przeznaczony do pracy z nauczycielem. Opracowanie graficzne ma u?atwi? zapami?tywanie regu?, poszczegolne ikonki wyznaczaj? sta?e miejsca ro?nych cz??ci: na pocz?tku ka?dego zagadnienia pojawia si? rysunek ro?y, w ?rodku - kaktusa, je?yk otwiera cz??? praktyczn?, a kasztany ko?cz? lekcj?. Niniejszy zbior ?wicze? stanowi pomoc w przygotowaniach do egzaminow bieg?o?ci z j?zyka polskiego jako obcego.

  価格(税込み)    \7,040
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。