詳 細

 • Na ?amach prasy. Cz??? II: podr?cznik do nauki j?zyka polskiego: rozumienie tekstu czytanego dla cudzoziemcow: poziom zaawansowany C2./ Wyd.1.

  Kubiak Bogus?aw
  Krakow, <Towarzystwo Autorow I Wydawcow Prac Naukowych ?Universitas”> 239 c. pap.

  2012 年   ISBN  9788324217045   R152497

  Na ?amach prasy cz??? II to podr?cznik do nauki j?zyka polskiego dla zaawansowanych obcokrajowcow I osob ze ?rodowisk polonijnych. Stanowi on kontynuacj? cz??ci pierwszej zarowno w budowie, jak I rozwi?zaniach metodycznych. Dobor nowych tematow jest rownie? podporz?dkowany wymogom egzaminu certyfikatowego na poziomie C2, a ?rod?a tekstow stanowi? prasa I Internet. Integraln? cz??? obydwu tomow podr?cznika stanowi wk?adka Strategie egzaminacyjne, do??czona do tomu pierwszego. Prezentuje ona typy zada? na egzaminach certyfikatowych z j?zyka polskiego jako obcego w testowaniu rozumienia tekstu pisanego oraz podaje szczego?owe wskazowki ich rozwi?zywania. Mo?na j? te? wykorzystywa? z innymi materia?ami dydaktycznymi, gdy? na rynku brak jest dotychczas podobnej pozycji. Zintegrowane uj?cie sprawno?ci I poszczegolnych elementow j?zykowych w podr?czniku powoduje, ?e mo?na z nim pracowa? z powodzeniem na regularnych zaj?ciach kursowych. Oprocz cudzoziemcow zainteresuje z pewno?ci? tak?e rodzimych u?ytkownikow j?zyka polskiego.

  価格(税込み)    \7,040
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。