詳 細

 • Formy I normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce: / praca zbiorowa pod redakcj? naukow? Katarzyny K?osi?skiej. Wyd. Nowe, zmienione.


  Warszawa, <Panstwowe Wydawnictwo Naukowe> 332 c. pap.

  2014 年   ISBN  8301179922   R152345

  To nowe, zmienione wydanie, wzbogacone o opis nowych zjawisk j?zykowych. Ksi??ka zawiera ?wiczenia z kultury j?zyka polskiego I ich rozwi?zania. Omawia najbardziej typowe I najcz?stsze b??dy j?zykowe pope?niane przez Polakow. Jest wyk?adni? normy j?zykowej ? wszystkie zamieszczone w niej rozstrzygni?cia normatywne s? zgodne z przyj?tymi w Wielkim s?owniku poprawnej polszczyzny PWN pod redakcj? profesora Andrzeja Markowskiego. Przeznaczona jest dla studentow I wszystkich, ktorym zale?y na poprawnej I ?adnej polszczy?nie.

  価格(税込み)    \6,160
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。