詳 細

 • Co z czym?: ?wiczenia sk?adniowe dla grup zaawansowanych. (Advanced Level)./ Wyd. Kolejne. (J?zyk Polski dla Cudzoziemcow)

  M?dak Stanis?aw
  Krakow, <Towarzystwo Autorow I Wydawcow Prac Naukowych ?Universitas”> 196 c. pap.

  2014 年   ISBN  9788324226207   R152341

  Podr?cznik szeroko omawia zagadnienia sk?adni, wykorzystuj?c przy tym najnowsze osi?gni?cia j?zykoznawstwa stosowanego. Prezentowane tu ?wiczenia s? tak dobrane, ?e u?atwiaj? ucz?cemu si? szybkie I skuteczne opanowanie regu? gramatycznych oraz samodzielne budowanie zda? I d?u?szych wypowiedzi.

  Podr?cznik zawiera:
  -informacje o funkcji prefiksow czasownikowych
  - omowienie roli zaimkow dzier?awczych I zaimka si?
  - listy przyimkow ??cz?cych si? z poszczegolnymi przypadkami
  - list? rzeczownikow odczasownikowych
  I ich odmian?
  - zestawienie czasownikow zwrotnych oraz
  ich pary aspektowe

  Cz??? ?wiczeniowa zawiera ponad 140 ?wicze? ro?nego typu:
  - odpowiedzi na pytania
  - dialogi I teksty do uzupe?nienia
  - ?wiczenia transformacyjne

  - ?wiczenia powtorzeniowe.

  価格(税込み)    \4,400
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。