詳 細

 • カトリック聖歌集(楽譜付) 

  ?piewnik ko?cielny, wyd. XLI / red. Ks. W. Ka?amarz CM, ks. A. Zio?kowski CM.

  Ks. J. Siedlecki
  Krakow, <Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Ksi??y Misjonarzy> 1422 c. hard

  2015 年   ISBN  9788378691822   R149914

  XLI wydanie posiada rekomendacj? Komisji ds. Kultu Bo?ego I Dyscypliny Sakramentow Komisji Episkopatu Polski. Od 137 lat, dzi?ki pracy kolejnych redakcji, ?piewnik ko?cielny ks. Jana Siedleckiego cieszy si? ogolnopolskim uznaniem I jest jedn? z najwa?niejszych tego typu publikacji w Polsce I na ?wiecie. Jedn? z przyczyn nies?abn?cego powodzenia jest wierno?? redaktorow nauce Jezusa Chrystusa. Ka?dy bowiem redaktor stara si? by? podobny do ojca rodziny, ktory ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe I stare (Mt 13, 52). Tak?e redakcja XLI wydania starsze pie?ni podda?a krytycznej rewizji melodii I tekstow (na podstawie imponuj?cego zbioru ?rode?), ale tak?e zamie?ci?a szereg nowych utworow, wychodz?c naprzeciw nowym ?wi?tom w Ko?ciele, otwieraj?c nadto ?piewnik na kultur? innych narodow I wyzna? chrze?cija?skich. Poprawiono I uzupe?niono dane o pochodzeniu melodii I tekstow (metryki pie?ni). Wi?cej szczego?ow o nowym wydaniu, jak rownie? histori? ?piewnika, jego redaktorow I dzieje poprzednich wyda? oraz pe?ne teksty wraz z plikami audio (mp3) XLI wydania ? mo?na odnale?? na stronie www.spiewniksiedleckiego.pl.

  価格(税込み)    \9,680
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。