詳 細

 • Pisma wszystkie. Powie?ci. Emancypantki. Tomy III-IV./ opracowanie: Tomasz Sobieraj. (Seria <B. POWIE?CI>)

  Boles?aw Prus
  Warszawa-Lublin, <Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Wyd. Episteme> 600 c. hard

  2017 年   ISBN  9788365172112   R179327

  ?Emancypantki” to jako kolejna ? po ?Placowce” I ?Lalce”? powie?? spo?eczno-obyczajowa z ?wielkich pyta? epoki”. Po jej publikacji autor zosta? okrzykni?ty polskim Balzakiem.
  Madzia Brzeska, ju? z baga?em iksinowskich prze?y?, opisanych drugim tomie, wraca do Warszawy, gdzie zdobywa kolejne do?wiadczenia: pocz?tkowo u pa?stwa Korkowiczow, przedstawionych przez Prusa z niema?? doz? satyry I karykatury, po?niej w domu swych przyjacio? ? rodze?stwa Solskich, w ktorym duchowy rozwoj bohaterki ulega przyspieszeniu. Tom zamyka opis seansu spirytystycznego, okazuj?cego si? ? z powodu oszustwa ?medium” oraz ?wyk?adu filozoficznego” Kazimierza Norskiego ? momentem zwrotnym w ?yciu Madzi.
  W ostatnim tomie powie?ci w?drowka Madzi przez ?wiat w jeszcze wi?kszym stopniu nabiera wymiaru uniwersalnego. Dojrzewanie bohaterki jawi si? jako stopniowy, ale nieuchronny rozpad jej dotychczasowego ?wiata. Towarzysz? mu wywody profesora D?bickiego, porte-parole Prusa, w ko?cowej fazie powie?ci przybieraj?ce form? bardzo rozbudowanych fragmentow o charakterze dyskursywnym, w ktorych Prus wy?o?y? podwaliny wielkiego systemu metafizycznego o charakterze zarowno ontologicznym, jak I epistemologicznym.
  Wolumin w opracowaniu Tomasza Sobieraja opatrzony jest przypisami rzeczowymi I edytorskimi, a tak?e zawiera odmiany tekstu oraz indeks.

  価格(税込み)    \7,236
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。